ADR 4

Niech woda, oraz produkty, które spożywasz będą naprawdę zdrowe.Stymulator energiiADR-4 służy do poprawy właściwości zdrowotnych wody pitnej,

jak i tej zawartej w napojach i produktach żywnościowych.


ADR-4to urządzenie medyczne klasy Iposiadające europejski atest CE (danewyrobu PL/DR 009937),

które swoim oddziaływaniem zmieniawłaściwości fizyczne wodyna bardziej korzystne dla zdrowia.


Picie wody poddanej wpływowi ADR-4 mabardzopozytywny wpływ na organizm i polecane

jest zarówno profilaktyczniejak i wniektórych schorzeniach.

ADR-4 jest jedynym tego typu urządzeniem,którego działaniejest udowodnione zarówno

laboratoryjnie jak i klinicznie.


Pierwszy ADR-4 zostałskonstruowany w1989 r. Przez wiele lat testowany był w różnych
placówkachnaukowo-badawczych. Zdobył bardzo prestiżowe nagrody na światowych
wystawachwynalazczości.

Dysk umieszczony jest w plastikowej obudowiewykonanej z wysokiej jakości tworzywa
posiadającego certyfikatdopuszczający je do bezpośredniego kontaktu z żywnością.


ADR-4 ma9,5 cm średnicy i 1,7 cm grubości,waży ok. 120g.


Do swego działanianie wymaga baterii ani zewnętrznegozasilania.Wskazania


Jakdotąd korzystne oddziaływanie ADR-4stwierdzono przy:

-chorobach bądź upośledzeniachczynności nerek,
-zaburzeniachkrążenia obwodowego,
-chorobieRaynaud’a (marznące dłonie, stopy),
-obniżonej wydolnościorganizmu,
-zaburzeniach równowagiczynnościowej organizmu,
-nadmiernym stężeniu metali toksycznych worganizmie.


Cukrzyca –wieluużytkowników ADR-4 chorujących na cukrzycę zauważa znaczne
uregulowaniesię poziomu cukru i ciśnienia, co często pozwalazmniejszyć dawkileków.
ADR-4, poprzezpoprawę ukrwienia obwodowego, przeciwdziałagroźnym powikłaniom
cukrzycowym jak: zaćma, stopa cukrzycowa,uszkodzenia nerek,trudno gojące się rany,
zmiany degeneracyjnenaczyń włosowatych.

Obrzęki – użytkownicydonoszą też o skuteczności stosowania ADR-4 przyobrzękach
iopuchnięciach – zwłaszcza nóg uosób starszych lub chorujących na nerki.

ADR-4znacznie usprawnia oczyszczanie ciała z metaliciężkich i innych szkodliwych substancji.
Dlategopolecanyjest profilaktycznie mieszkającym na terenachuprzemysłowionych.

Użytkownicyuskarżający się na bóle odczuwają ulgę przy codziennymkilkunastominutowym
przystawianiu dysku(stroną z napisem ADR-4) dobolącego miejsca.

Regularne stosowanie ADR-4 jest ważnymuzupełnieniemcodziennej profilaktyki zdrowotnej.
Należyjednakpamiętać, że stosowanie ADR-4, pomimo wysokiej wartościprofilaktycznej,
nie zastępuje leczeniakonwencjonalnego; jedynie wspomaga jepoprzez wyrównywanie
zaburzeń równowagi organizmu i poprawęukrwienia obwodowego.Przeciwwskazania


Niestwierdzono. UWAGA: osoby z rozrusznikiem serca lub zmetalowymiimplantami
nie mogą zbliżać ADR-4 wich okolice.

Zasadadziałania

Wartośćstałego polamagnetycznego Ziemi spadło w ciągu ostatnich 100 lato ponad30%. Pole to stabilizuje i porządkuje strukturę wodypoprzezwzmacnianie wiązań wodorowych. W tym samym czasiepowszechneużycie prądu elektrycznego podniosło natężeniezmiennych pólelektrycznych w naszych domach o ok. milion razy wporównaiuz ich poziomem naturalnym (0,0001 V/m).

Niepozostaje to bez znaczeniadla właściwości fizycznych wody, gdyżzmienne polaelektryczne wpływają niekorzystnie na strukturę wody -powodują osłabianie, deformowanie, a nawet zrywanie wiązańwodorowych


ADR-4 wykonany jest z:


-dysku ceramicznegowytworzonego według Technologii ADR. Jegozadaniem jestniwelacja zmiennych pól elektrycznych, z którymiwoda makontakt z takimi polami w naszych domach (lodówki,kuchenki ipiekarniki elektryczne, mikrofalowe, itp.), w sklepachlubwodociągach.

Dyskceramiczny pochłaniaszkodliwe pola, a ich energię zamienia wenergię cieplną (niejest ona wyczuwalna dla człowieka).

- elementów magnetycznycho różnej indukcji, rozłożonych napowierzchni w taki sposób,że powstaje niejednorodne stałe polemagnetyczne.

W ten sposób ADR-4 nadajewodzie właściwości fizyczne znacznie korzystniejsze dlaorganizmów żywych.
Próbaschematycznego przedstawienia osłabiania i rozrywaniawiązań wodorowych pod wpływem pól elektrycznychzmiennych.
Pola takie powodują niszczenie naturalnego układucząsteczekwody, co zmienia jej właściwości fizyczne ibiologiczne.


Przestrzenny rozkładstałego pola magnetycznego nad dyskiem ADR-4.Zmiany wwodzie wywoływane przez ADR-4:


-obniżenie napięcia powierzchniowego (zwiększazdolność zwilżania);

-zwiększanie stopniaagregacji (rozdrobnienia) pozlepianych cząsteczek wody;
-zmiana przenikalności elektrycznej;
-zmiana przewodnictwa elektrycznego;
-zmiana własności biologicznych.

ADR-4 rozbija też duże skupiska pozlepianych ze sobącząsteczek wody na mniejsze.

Nieznacznieobniża też napięciepowierzchniowe wody. Ma to znaczenie dlanaszego organizmu,gdyż taka woda znaczne ułatwia przenikanieskładnikówodżywczych i tlenu do komórek oraz wspomagaoczyszczanie zproduktów przemiany materii. Usprawnia przez toznaczącoprocesy zachodzące na poziomie komórki, przez co wpływakorzystnie na witalność, wydolność i odporność całegoorganizmu. Im mniejsze jest napięcie powierzchniowe i imcząsteczki wody są mniej pozlepiane z innymi, tym głębiejmogąwniknąć w substancje odżywcze i wyekstrahować z nichwartościoweskładniki, w tym antyutleniacze (chronią nasprzed działaniemwolnych rodników powodujących szybkiestarzenie się i uszkodzeniakomórek oraz nowotwory.

Mikroskopowy obrazkropli wody mineralnej "Staropolanka"
poodparowaniu ( powiększenie 1300 x ).

A – obrazwody (A1 - środek kropli, A2 - brzeg kropli),
B – obraztej samej wody po działaniu ADR-4.

Wpływ ADR-4spowodował zmiany w krystalizacji (uporządkowanie)rozpuszczonych
w wodzieskładników.

Zdjęciawykonano na Politechnice Gdańskiej.Zmiany wody jakie powoduje ADR-4 są wyczuwalne przez około80%osób jako lekka różnica w smaku i dotyku wody w ustach.Próbka tejsamej wody poddanej wpływowi ADR-4 jest określanajako bardziejjedwabista w stosunku do próbki nie poddanejdziałaniu dysku.

Bezsporną zaletą ADR-4 jest prostota i powtarzalnośćstosowania.Bardzo ważne jest też to, że ADR-4 można stosowaćtakże do potrawlub napojów gorących.UżytkowanieADR-4

Dysk należy położyć płasko napisem „ADR-4” ku górze. Tużprzedspożyciem napój lub posiłek należy ustawić na dysku naok. 3–4minuty.

Kilkulitrowebutelki, kartony czy naczynianależy pozostawić na ADR-4 na ok.10–15 minut. Płyny należywstrząsnąć lub zamieszać przedpostawieniem na ADR-4.

Bezspornązaletą ADR-4 jestprostota i powtarzalność stosowania. Bardzoważne jest teżto, że ADR-4 można stosować także do potraw lubnapojówgorących.


Najlepsze do stawiania na ADR-4są naczynia, ceramiczne, szklane, lub plastikowe.
Należy unikaćnaczyń metalowych.

Każda kolejna obróbka pokarmu czy napoju (gotowanie,smażenie,czy nawet wstawienie go do lodówki lub w pobliżuurządzeniaelektrycznego) spowoduje kolejną zmianęwłaściwości wody – należyponownie użyć ADR-4.
Najlepiejpo prostu tuż przedspożyciem nalać do szklanki napój lub nałożyćposiłek natalerz i postawić go na ADR-4 na ok. 3-4 minuty.

Herbaty,napary ziołowe czykawę najlepiej zaparzać w szklance stojącej naADR-4 – będąone bogatsze w składniki, a ich smak będzie głębszy.


Aby uzyskać trwały efekt poprawy zdrowia należy spożywaćprzynajmniej 3 szklanki płynów z ADR-4 dziennie,profilaktycznie1-3 szklanki. Nawet jeżeli na ADR-4 będziemystawiać wszystko cojemy i pijemy nie zachodzi możliwośćprzedawkowania.Co stawiać naADR-4


Spożywane przez nas pokarmy zawierają przynajmniej 40%wody.

Dlatego też na ADR-4 możnastawiać:

-zimne i gorące napoje,herbatę, kawę, soki, wino,
-mleko i nabiał,
-zupy,
-owoce,
-warzywa świeże jak i gotowane,
-ugotowane ziarna (ryż, kasze),
-pieczywo,
-inne.Atesty


-Świadectwo Instytutu Leków w Warszawie Nr MM-0576/IL– poprzystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zastępuje jeznak CE irejestracja ADR-4 jako urządzenia medycznego KlasyI, nr PL/DR009937;
-Świadectwo Badania Instytutu Medycyny Pracy wŁodzi;
-Opinię Pracowni Radiofizycznej Instytutu RadiologiiAkademiiMedycznej i Szpitala Miejskiego im. J. Strusia wPoznaniu;
-Niemieckie świadectwo TÜV dopuszczające ADR-4 dokontaktu z żywnością;
-Potwierdzenie własności detoksykacyjnychprzeprowadzone przez firmę Trace Elements, Inc., USA.


Badania

ADR-4 został bardzo wysoko oceniony przez środowiska naukowe,zarówno w Polsce jak i na świecie. Podkreślana jestnowatorskośćzastosowanej w nim idei. Spotkał się on też zbardzo dużymzainteresowaniem badaczy i konsumentów.Niejednokrotnie wynalazki zrodziny ADR określane są jakowyprzedzające swoją epokę.

Do tej pory badania ADR-4 w Polsce zostały przeprowadzonem.in. w:

•Pracowni Radiofizycznej InstytutuRadiologii A.M. oraz Zakładu Radiologii SzpitalaMiejskiego
im. J. Strusia w Poznaniu,
•Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.

ADR-4 w chorobach idysfunkcjach nerek

Jednym z zaleceń do stosowania ADR-4 są choroby i dysfunkcjenerek. Badania wykazały statystycznie istotną poprawęfiltracji,ekstrakcji, transportu nerkowego, wskaźnikaodpływu oraz diurezy uosób z chorobami nerek stosującychADR-4. Często choroby lubniedomagania nerek są takżeprzyczyną opuchlizny, zwłaszcza nanogach.


Badanie skróceniaśredniego czasu transportu nerkowegow grupach
osób użytkujących aktywny ADR-4 i nieczynną atrapę. Znakminus
oznacza skrócenie czasu wytwarzania moczu, a więcpoprawę
czynności nerek.


Badaniewykonano w Pracowni Radiofizycznej Zakładu Radiologii
Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu.
ADR-4 wzaburzeniach układu krążenia

ADR-4 jest skuteczny we wspomaganiu leczenia zaburzeńkrążenia (w tym
zespołu Raynaud – marznące ręce i stopy). Przedstawioneponiżej zdjęcia
termograficzne przedstawiają rozkład temperatur napowierzchni dłoni jako
kolorowy obraz. Kolory jaśniejsze oznaczają wyższątemperaturę ciała
(lepsze ukrwienie), ciemniejsze – niższą. Krążek pomiędzydłońmi to wzorzec
o stałej temperaturze. Na obu zdjęciach musi on mieć ten samkolor.

Typowywynik poprawy ukrwienia obwodowego z badań u grupy
osób z objawem Raynaud.


A –przed zastosowaniem ADR-4;
B –u tej samej osoby, po tygodniu stosowaniaADR-4.

Badanie wykonano w Pracowni Radiofizycznej ZakładuRadiologii
Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu.


Większośćużytkowników widzi pozytywne efekty działania
ADR-4 już po 1-2 tygodniach regularnegostosowania.

ADR-4 we wspomaganiu procesów oczyszczaniaorganizmu

ADR-4 znacznie podnosi zdolność organizmu do oczyszczania sięz toksyn i metali ciężkich.
Intensywne używanie ADR-4 jest polecane przy kuracjachoczyszczających.

Wynik badaniazawartości aluminium (metal toksyczny) w organizmieczłowieka
wykonanego metodą analizy włosów.


A – u osobynie używającej ADR-4
B – pomiesiącu stosowania ADR-4

Badanieprzeprowadzono w firmie Trace Elements Inc.,USA.


Dbanie oADR-4

ADR-4 można myć płynem do mycia naczyń i płukać pod bieżącąwodą, myć w zmywarce.

NaADR-4 można stawiać szklankę zgorącą herbatą lub talerz zupy alenie można stawiaćrozgrzanych naczyń o temperaturze powyżej 80˚C.Może tospowodować odkształcenie plastikowej obudowy.

Upadek dysku może spowodowaćuszkodzenie mechaniczne. JeżeliADR-4 grzechocze to znaczy, że został uszkodzony i należywymienić go na nowy.

Gwarancja na produkt wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.Zapewniamy efektywne działanie przez 5 lat od daty zakupu. Potymczasie dysk słabnie i należy wymienić go na nowy.


Stary ADR-4 można używać doodstawionej wody dla kwiatów lub zakopać w pobliżu korzeniakrzewu lub drzewa.


Produktw 100% oryginalny.
 

Wyszukiwarka

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych