prawda o HIV -AIDS

Już najwyższy czas poznać prawdę o HIV i AIDS!

Z okazji międzynarodowego dnia AIDS, niecodzienny komentarz czytelnika „wojpa” niedawno znalazł się na tym blogu. Z uwagi na rangę poruszonego problemu i profesjonalizm publikacji, cytuję go w całości.

Już najwyższy czas poznać prawdę o HIV i AIDS!
Aby dokładnie zrozumieć ten temat musimy najpierw zrozumieć znaczenie takich wyrazów jak HIV, p-24,HERV,Klub Safari,Alexander de Marenche,Instytut Maku Lekarskiego, 1977, Opium, CIA, ISI, BCCI, USA, ZSRR, Afganistan, Arabia Saudyjska itd. Jeżeli połączymy te wszystkie wyrazy ze sobą to okaże się,że wirus HIV powstał na bazie HERV (Human Endogenes RetroVirus) w laboratorium. Pomysłodawcą „projektu HIV” był twórca Klubu Safari Aleksander de Marenchesa. W 1979 roku HIV został wykorzystany jako broń biologiczna wojnie Radziecko-Afgańskiej. Musimy pamiętać,że to nie wirus HIV jako całość jest najważniejszy,ale białko p-24 jest centralną częścią „infekcji”.

Powszechnie uznaje się,że HIV wnika do ludzkich komórek (np.limfocytów T) poprzez oddziaływanie z receptorem CD4 i dodatkowym koreceptorem powierzchniowym. mechanizm ten nie tłumaczy jednak infekowania komórek nie posiadających takich receptorów powierzchniowych (np.neurony).
Okazało się,że w białku p-24 HIV-1,HIV-2 i SIV występuje motyw opioidowy o ogólnym wzorze -AA-Tyr-AA2-Arg/Lys-Trp/Phe.Stwierdzono, że te właśnie motywy białkowe występujące w białku p-24 mogą skutecznie oddziaływać z opioidowymi i innymi powierzchniowymi receptorami komórek nerwowych.
Rozrzucana w Afganistanie żołnierzom radzieckim heroina modyfikowana w Instytucie Maku Lekarskiego w Pakistanie białkiem p-24 (HIV), pozwalało na rozprzestrzenianie deficytu odporności wśród radzieckich żołnierzy. Błędem było to,że ta sama zainfekowana białkiem p-24 heroina zaczęła napływać z Afganistanu do USA. 60% obecnej w 1979 roku na amerykańskim rynku heroiny pochodziło z Instytutu Maku Lekarskiego w Pakistanie.

Ponieważ białko p-24 może indywidualnie tworzyć kapsydy z RNA, to nieopłaszczony kapsyd p-24 otoczką lipidowo-białkową jest również czynnikiem wirulentnym.
Ponieważ kasyd p-24 jest duzo mniejszy niż dojrzały wirus HIV prosty mechanizm pinocytozy kompleksu receptor powierzchniowy-kapsyd może byc wykorzystany do przenikania do wnętrza infekowanej komórki i ŻADNA PREZERWATYWA tego procesu nie powstrzyma.
Ważnym jest też to,że białko p-24 można w dużych ilościach produkować na plazmidiach E.Coli i wyprodukowanie HIV w dzisiejszych czasach jest możliwe w każdym laboratorium.
Warto dodać ,że białko p-24 w myśl odkrycia Blobla o kierowaniu się białek , za co otrzymał nagrodę Nobla (po 30 latach -dziwne) umiejscawia sie w RE (retikulum endoplazmatycznym) i bierze udział w procesach fizjologicznych organizmu Ca -zależnych regulowanych przez Kalmoduline i Kinaze Ca II.
Białko p-24(HIV) nie podlega kontroli tych enzymów i stąd w np. zainfekowanych limfocytach T spotykamy olbrzymie przeładowanie tych komórek wapniem (Ca).podaję za monitorempolskim 13 .12. 2011

 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych