szokujace badania na temat szczepionek

Szokujące badania dowodzą, że szczepionki przeciwko grypie są bezwartościowe

Autorzy niezwykłego studium opublikowanego w Cochrane Library (niezależna niedochodowa międzynarodowa organizacja, której celem jest ułatwianie podejmowania świadomych i trafnych decyzji dotyczących postępowania medycznego poprzez opracowywanie dowodów w oparciu o oficjalne zasady medycyny) nie znaleźli dowodów jakichkolwiek korzyści wynikających z przyjmowania szczepionek przeciwko grypie i podkreślają, że ogromna większość prób była nieadekwatna.
Twierdzą także, że jedynymi próbami, które wykazywały korzyści, były te, które finansował przemysł [farmaceutyczny]. Podkreślają, że finansowane przez przemysł badania miały dużo bardziej ułatwioną drogę na łamy najbardziej renomowanych magazynów. Co więcej, znaleźli przypadki poważnych szkód wywołanych przez te szczepionki, mimo niewłaściwych sprawozdań dotyczących niekorzystnych efektów ubocznych.
Badania zatytułowane „Szczepionki chroniące zdrowe dorosłe osoby przed grypą” („Vaccines for preventing Influenza in healthy adults”) potępiają cały przemysł farmaceutyczny i jego sługusów, „przemysł” testowania leków oraz system medyczny, który na nim polega.
Autorzy zadali sobie trud odszukania i zbadania danych na temat wszystkich badań, które oceniały skuteczność szczepionek przeciwko grypie podawanych zdrowym dorosłym osobom w wieku 18-65 lat. W tym celu przeszukali „Centralny Rejestr Kontrolowanych Prób Cochrane’a (CENTRAL), Bibliotekę Cochrane’a (The Cochrane Library. 2010, wydanie 2), MEDLINE (od stycznia 1966 do czewca 2010) i EMBASE (od roku 1990 to czerwca 2010). Znaleziono 50 doniesień, z których 40 dotyczyło prób klinicznych obejmujących łącznie około 70000 ludzi. Tylko w dwóch doniesieniach znalazły się wzmianki o niekorzystnych efektach ubocznych, ale nic włączono ich do badań.
Badania dotyczyły wszelkich rodzajów szczepionek przeciwko grypie: żywych, osłabionych i zabitych lub frakcji zabitych.
Autorzy ogłosili swoje wnioski w bardzo powściągliwy sposób: „Wyniki tego przeglądu wydają się zniechęcać do podawania zdrowym dorosłym osobom szczepionek przeciwko grypie w charakterze rutynowego publicznego zabiegu mającego chronić zdrowie. Ponieważ u zdrowych dorosłych osób występuje małe ryzyko komplikacji związanych z chorobą układu oddechowego, użycie szczepionki można zalecać jedynie w szczególnych przypadkach jako środek indywidualnej ochrony przeciwko objawom”.
Autorzy ustalili również, że „finansowane przez przemysł badania były cytowane częściej niż pozostałe”, że „dane o niezawodności szczepionek są bardzo wątpliwe” i że „są dowody na szeroko zakrojone manipulacje wnioskami”.
Z wynikami tych badań można zapoznać się na stronie zamieszczonej pod adresem
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20614424
(Źródło: Gaia-Health.com, 16 grudnia 2010, http://www.gaia-health.com/articles301/000345-no-value-any-influenza-vaccine.shtml)

 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych