OVOBIOVITA Intium - Twórcy preparatu

Prof.Tadeusz Trziszka
Dr. Henryk Różański
Twórcami preparatu OVOBIOVITA® są
profesor Tadeusz Trziszka oraz doktor Henryk Różański.


Receptura suplementów diety powstała w oparciu o ich wieloletnie badania i doświadczenia.

Składniki preparatu dobrane zostały w sposób, który pozwala na kompleksowe wspomaganie i regenerację organizmu.
Suplement OVOBIOVITA® jest jedynymi na rynku, który oddziałuje jednocześnie na mózg, serce i wątrobę.

Profesor Tadeusz Trziszka


Profesor zwyczajny w Katedrze Technologii
Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Ekspert w zakresie technologii drobiu i jaj, a w szczególności projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim.

Prawdopodobnie jedyny polski naukowiec, którego prace doktorska i habilitacyjna dotyczyły kurzych jaj. Zajmuje się nimi od 35 lat.
Wymyślił i prowadził jeden z największych w Polsce projektów badawczo-rozwojowych OVOCURA.

Celem projektu było stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych.
Badania prowadziło konsorcjum utworzone przez
zespoły Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, będącego liderem projektu, oraz Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W projekcie brało udział 130 naukowców.

W wyniku realizacji projektu uzyskano łącznie 17 patentów, zgłoszeń patentowych i instrukcji technologicznych,opublikowano 36 oryginalnych prac twórczych oraz 58 artykułów naukowych i prezentacji na konferencjach
.
Niektóre z nich otrzymały prestiżowe nagrody, m.in. na: 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji wGenewie czy Nagrodę Światowej Organizacji Własności Intelektualnej.
Dokonania naukowców zyskały też najwyższe uznanie na świecie- przede wszystkim na innowacyjnych rynkach Japonii, Stanów Zjednoczonych czy Kanady.

Kierownik i uczestnik wielu projektów badawczych oraz edukacyjno- rozwojowych. Członek polskiego i światowych Towarzystw naukowych. Autor setek publikacji, podręczników i monografii.
Autor wielu patentów i zgłoszeń patentowych. Laureat prestiżowych
nagród.

W oparciu o koncepcję prof. Tadeusza
Trziszki, Wrocławski Park Technologiczny S.A. utworzył klaster
żywnościowo-biotechnologiczno-biomedycznego o nazwie NUTRIBIOMED.
Klaster Ⓡ powstał w listopadzie 2007 roku. Jego ideą jest stworzenie
mocnej pozycji Polski na światowym rynku suplementów diety,
nutraceutyków oraz preparatów biomedycznych, opartych na naturalnych surowcach oraz na polskim know-how. W skład Klastra wchodzi 50 podmiotów, obejmujących branże: spożywczą, mięsną, kosmetyczną, chemiczną, farmaceutyczną, produkcję dodatków do pasz, wytwórstwo pasz i koncentratów, przetwórstwo jaj, weterynarię i gospodarkę odpadami.


Doktor Henryk Różański

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
doktor nauk biologicznych z zakresu medycyny.
Dodatkowo odbył indywidualne studia z zakresu kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz medycyny sądowej w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Poznaniu. Wieloletni stypendysta Szwajcarskiej Fundacji Büchnera.

Wykładowca w Europejskim Studium Psychologii Zwierząt i Wiedzy Praktycznej (ziołolecznictwo towaroznawstwo, farmakognozja, farmakologia, receptura),
kierownik Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, kierownik Zakładu Towaroznawstwa PWSZ w Krośnie,

Wieloletni dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego LNB Poland (Cargill), gdzie opracował blisko 100 pionierskich preparatów profilaktyczno-leczniczych (w proszku i płynie) dla zwierząt, które na polskim i zagranicznym rynku osiągnęły duży sukces.

Konsultant naukowy niemieckiej firmy Phytobiotics i dyrektor Działu Badawczego polskiej firmy Adifeed Sp. z o.o., dla której opracowuje nowatorskie receptury profilaktyczno-lecznicze i dietetyczne dla zwierząt, np. naturalne kokcydiostatyki, stymulatory wzrostu, preparaty przeciwbiegunkowe, konsultant naukowy licznych firm spożywczych, paszowych, kosmetycznych i farmaceutycznych.

Prezes Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fitoterapeutów w Krośnie, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej w Sosnowcu, członek Polskiego Towarzystwa Kosmetologów w
Warszawie, członek Rady Naukowej czasopisma „Kosmetologia estetyczna” oraz Rady Naukowej firmy Bio Base Sp. z o.o. i firmy Technox Sp. z. o.o.,

Autor i współautor ok. 100 prac naukowych,z zakresu medycyny środowiskowej, toksykologii przemysłowej i środowiska, fitofarmakologii, chemotaksonomii, fitochemii, botaniki i fitotoksykologii. W ramach działalności w Fundacji Büchnera autor ponad 623 preparatów galenowych.
Projektant wdrożonych fitobarier, sztucznych fitocenoz i podczyszczalni hydrofitycznych dla składowisk odpadów Autor
ekspertyz i opinii naukowych o produktach leczniczych i suplementach, a także dokumentacji pozwalającej zarejestrować preparat w GIF lub GIS.
Autor receptur i recenzji preparatów leczniczych, suplementów i wyrobów kosmetycznych, np. dla polskich i zagranicznych firm.
Autor kilkudziesięciu wdrożonych do obrotu handlowego preparatów
zootechnicznych i weterynaryjnych.

Od 1994 r prowadzi prace nad utworzeniem bazy szczegółowych informacji o ludowych lekach naturalnych rzadko stosowanych i zaniechanych .

Od 2010 r. prowadzi badania: „Rośliny
lecznicze (fitoncydowe) zadrzewień śródpolnych wybranych rejonów
nizinnych i górskich Polski i Szwajcarii”.

Przez 10 lat prowadził badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi wybranych substancji roślinnych
(alkaloidy benzofenantrydynowe, laktony, seskwiterpeny, kwasy fenolowe, kompleksy platynowo-galusowe i uracylowo-alkaloidowe). Efektem badań jest opracowanie szeregu preparatów o nazwie Onkostat, np. Onkostat 1974, Onkostat GAL, Onkostat GMAL – doustnych i pozajelitowych.
 
Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych